Prof.Dr. Enver Hasani

Bivši predsednik

Prof. dr Enver Hasani je bio predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo od juna 2009. godine do juna 2015. godine. On je profesor međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Prištini.

Do njegovog imenovanja na mesto sudije Ustavnog suda 2009, bivši predsednik Hasani je obavljao funkciju rektora Univerziteta u Prištini od 2006, kada je bio dekan Pravnog fakulteta na ovom Univerzitetu. Godine 2004. kada je osnovao Kancelariju za spoljne odnose Vlade Kosova, bivši predsednik Hasani je bio njen prvi šef do 2006.

Godine 2000. bivši predsednik Hasani je učestvovao na izradi projekta za osnivanje Odeljenja za političke nauke i javnu administraciju Univerziteta u Prištini, i bio je prvi šef tog odeljenja do 2002. U ovom periodu je obavljao i funkciju prvog direktora i osnovao Centar za ljudska prava Univerziteta u Prištini, što je bio projekat koji su omogučili „Finski projekat za ljudska prava“ i „WUS Austrija“.

U periodu od 1992-1997, prof. dr Enver Hasani je radio kao pravni savetnik Ministarstva spoljnih poslova Republike Albanije. Kao diplomata albanske države, osim na mnogim međunarodnim konferencijama, učestvovao je i na konferenciji o Kosovu održanoj u Rambujeu (1999) u sastavu delegacije Kosova.

Prof. dr Enver Hasani je objavio brojne akademske članke obrađujući različite aspekte građanskih prava, ustavnih prava, javnog međunarodnog prava i međunarodnih odnosa u različitim domačim, regionalnim i međunarodnim časopisima, kao što su: “The Fletcher Forum of World Affairs”, “Perception”, “European Yearbook on Human Rights”, “Vienna Journal on International Constitutional Law”, “The Chicago-Kent Law Review”, “Euro Balkans”, “Miskolc Journal of International Law”.

Prof. dr Enver Hasani je objavio četiri knjige iz oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, od kojih su dve objavljene na engleskom jeziku: „Raspad Jugoslavije i slučaj Kosovo: Pravni i politički aspekti“, koju je objavio Institut Albanije za međunarodne studije – AIIS, 1999, i „Samoopredeljenje, teritorijalni integritet i međunarodna stabilnost: Slučaj Jugoslavije“, koju je objavila Nacionalna akademija odbrane i Biro za bezbednosnu politiku, Beč, 2003.

On je autor brojnih članaka, kao i koautor knjige “Constitutional Justice in South East Europe”(Ustavno pravosuđe u jugoistočnoj Evropi) izdate od strane NOMOS, u januaru 2012. godine. Prof. dr Enver Hasani je koautor prvog komentara Ustava Republike Kosovo na albanskom i srpskom jeziku koji je urađen sa prof. dr Ivanom Čukalovićem, zamenikom predsednika Ustavnog suda Republike Kosovo.

Prof. dr Enver Hasani je održao razna predavanja na različitim univerzitetima, kao što su: Harvard School of Law, Pittsburgh School of Law, Georgetown University, George Washington University, Thomas Jefferson School of Law, Anadolu University u Turskoj, itd. Prof. dr Enver Hasani je takođe bio i stipendista programa Fulbright na severnozapadnom Univerzitetu u Čikagu. Prof. dr Enver Hasani je bio veoma aktivan učestvujući na mnogim konferencijama akademske prirode.

Bivši predsednik Hasani je 12. septembra 2014. godine imenovan za člana Venecijanske Komisije u svojstvu predstavnika Republike Kosovo.

Bivši predsednik Hasani je završio Prvani fakultet Univerziteta u Prištini, gde je prvi put magistrirao u oblasti građanskih i ekonomskih prava sa izuzetnim uspehom. Bivši predsednik Hasani je drugi put magistrirao u oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Bilkent u Ankari (Turska), gde je završio i redovne doktorske studije u istoj oblasti. Bivšem predsedniku Hasaniju je dodeljena i počasna titula Doctor Honoris Causa od prestižnog univerziteta Kocaeli u Turskoj.

Bivši predsednik prof. dr Enver Hasani je oženjen sa gđom. Burbuqe i ima troje dece: Kastriota, Vatana i Dënesu.

Govori srpski i engleski, ima solidno znanje francuskog i italijanskog jezika. Pasivno zna i turski jezik.