Enver Peci

Sudija

Enver Peci je imenovan za sudiju Ustavnog suda Republike Kosovo 12. decembra 2022. godine.

Sudija Peci je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 1983. godine.

Od 1987. do 1992. godine radio je kao sudija u Opštinskom sudu u Mitrovici, a od 1993. do 2000. godine je nastavio svoje angažovanje kao advokat.

Od 2000. do 2002. godine, sudija Peci se ponovo angažovao na funkciji sudije Opštinskog suda u Mitrovici, a nakon ovog perioda je imenovan za sudiju Okružnog suda u Mitrovici, u kojem je radio do 2010. godine.

U februaru 2010. godine, sudija Peci je imenovan za sudiju u Vrhovnom sudu Kosova i predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova.

Nakon što je u martu 2016. godine predao funkciju predsedavajućeg, sudija Peci je nastavio svoj rad kao sudija u Vrhovnom sudu Kosova do 15. septembra 2017. godine, kada je ukazom imenovan za predsednika Vrhovnog suda sa mandatom od sedam (7) godina.

Pored svog profesionalnog angažovanja kao sudija u sudovima svih nivoa, sudija Peci je od 2004. godine radio, a i dalje je kvalifikovani trener u Kosovskom institutu za pravosuđe.

Mandat sudije Pecija u Ustavnom sudu Republike Kosovo je devet (9) godina.

Sudija Peci je oženjen i ima dvoje dece.