Dr. Altay Suroy

Sudija

Dr. Altay Suroy je sudija Ustavnog suda Republike Kosovo.

Pre imenovanja, 2009, u Ustavni sud, sudija Suroy je bio zamenik ministra pravde, od 2006. do 2008. U periodu 2000-2006, obavljao je dužnost okružnog javnog tužioca u Prizrenu. Tokom perioda 1989-2000, bio je advokat u Prizrenu. U periodu 1976-1990, bio je sudija u Opštinskom sudu u Prizrenu, a pre toga, u periodu 1972- 1976, pravni savetnik u industrijsko-poljoprivrednom kombinatu „Progres-eksport“ u Prizrenu.

U periodu 1969-1972, sudija Suroy je radio kao novinar u novinama na turskom jeziku „Tan“ u Prištini.

Sudija Suroy je 2007. imenovan na funkciju zamenika komesara za pravnu pomoč, koju je obavljao do 2009. Tokom svoje karijere, učestvovao je u izradi nekoliko važnih zakona, kao što su Zakon o redovnim sudovima, Zakon o Sudskom savetu Kosova, Zakon o Tužilaškom savetu Kosova i Zakon o Državnom tužilaštvu. Sudija Suroy je bio i predsednik Izborne komisije u Prizrenu u periodu 1977-1989, takođe je predavao i Uvod u pravo i Ustavno pravo. On je, takođe, učestvovao u izradi Ustava Republike Kosovo, 2008, u svojstvu veštaka.

Sudija Suroy je bio osnivač nekoliko nevladinih organizacija na Kosovu i redovno se uključivao u novinarske aktivnosti na Kosovu i u Turskoj. On se pojavio sa govorima na domačim i međunarodnim konferencijama. Član je brojnih međunarodnih organizacija, kao i uredničkih i recenzentnih odbora časopisa međunarodne recenzije.

Autor je 15 knjiga objavljenih na turskom, kao „Turski jezik na Kosovu i pokušaj identiteta“ (2004) , „Prava turske zajednice i njenih pripadnika na Kosovu“ (2005) , „Biti Turčin na Kosovu“ (2006) , „Izbor govora objavljenih u
Turskoj“ (2001), itd. Takođe je i prevodilac šest knjiga.

Studije prava je završio na Univerzitetu u Prištini, dok ga je Akademski savet Azijskog Univerziteta u Bakuu, u Azerbejdžanu, proglasio počasnim doktorom.

Mandat sudije Suroya u Ustavnom sudu je devet godina.