Delegacija Ustavnog suda Kosova u radnoj poseti Ustavnom sudu Italije

27.09.2019

Delegacija sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, na čelu sa predsednicom Suda, gđom Artom Rama-Hajrizi, boravila je u petak, 27. septembra 2019. godine, u radnoj poseti Ustavnom sudu Italije, sa sedištem u Rimu.

Delegaciju Ustavnog suda Kosova dočekali su predsednik Ustavnog suda Italije, g. Giorgio Lattanzi i dvoje zamenika predsednika suda, gđa. Marta Cartabia i g. Mario R. Morelli.

Tokom razgovora, obe strane su razmenile svoja iskustva i stavove o odnosnim sudskim sistemima obe zemlje, i posebno se fokusirale na funkcionalnu nezavisnost ustavnih sudova, proces imenovanja ustavnih sudija i zakonske reforme u pravosudnom sistemu. Ustavna kontrola akata centralnih organa vlasti, razmatranje odluka redovnog sudstva i produbljivanje saradnje u oblastima od obostranog interesa, bili su takođe tema diskusije na sastanku. Sudije oba suda su u nastavku učestvovale u zajedničkoj radionici, na kojoj se među temama o kojima se raspravljalo, nalazila i uloga ustavnih sudova u sprovođenju Evropske konvencije o ljudskim pravima.