Delegacija Skupštine Albanije posetila Ustavni sud

11.03.2022

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani, primila je delegaciju Skupštine Republike Albanije, koju su činili članovi Komisije za pravna pitanja, javnu upravu i ljudska prava.

Predsednica Caka – Nimani je najpre upoznala delegaciju iz Albanije sa sastavom i organizacionom strukturom Suda, načinom funkcionisanja i dosadašnjim radom, kao i sa izazovima sa kojima se ova institucija trenutno suočava.

Tokom razgovora, predsednica Caka – Nimani je naglasila izuzetno dobre odnose saradnje sa Ustavnim sudom Albanije i podršku koju je taj sud pružao Ustavnom sudu Kosova, posebno u prvim godinama nakon njegovog osnivanja.

U nastavku sastanka, obe strane su diskutovale i razmenile svoje stavove u pogledu najboljih načina za poboljšanje i unapređenje zakonodavstva o ustavnom suđenju u svojim zemljama.