Odluka

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Vrhovnog Suda, Pkl. Br. 70/2012, od 22 juna 2012 godine.

br. predmeta KI 78/12

podnosiocu: Bajrush Xhemajli

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev shodno članu 113.7 Ustava Kosova, osporavajući presudu Vrhovnog suda, Pkl. br. 70/2012, od 22. juna 2012. god., jer Vrhovni sud, bez ikakvog čvrstog obrazloženja, nije ispitao dokaze predložene od strane odbrane. Dalje, podnosilac je zatražio pirvremene mere jer “Ukoliko bi povoljna presuda od strane Ustavnog suda prouzrokovala moguće ponovno suđenje ovog slučaja u kojem bi podnosilac mogao biti oslobođen od odgovornosti, onda bi nedostatak ove privremene mere podvrgnuo podnosioca izdržavanju nezakonite i nezaslužene kazne.”
Po pitanju privremenih mera, sud je zaključio, bez prejudiciranja konačnog ishoda zahteva, da je podnosilac izneo dovoljno ubedljive argumente da sprovođenje odluke Vrhovnog suda, Pkl. no. 70/2012 od 22. juna 2012. god., i nalog izdržavanje kazne presude Okružnog suda u Prištini, P. br. 485/09 od 26. novembra 2010. god., i presuda Vrhovnog suda, Ap. br. 134/2011 od 8. marta 2012. god, kao i lišavanje slobode mogu dovesti do nepopravljive štete za podnosioca. Stoga, sud je odobrio privemene mere u trajanju do 31. decembra 2012. god., od dana usvajanja ove odluke.

podnosiocu:

Bajrush Xhemajli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Odluka o privremenoj meri

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični