Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluka Okružnog suda u Prištini, AC. br. 440/07 od 17. decembra 2008. godine i Vrhovnog suda Kosova Rev. I. br. 41/2008 od 13. avgusta 2010. godine


br. predmeta KI 125/10

podnosiocu: Sofije Grabovci

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava Kosova, navodeći da su njena prava prekšena odlukama redovnih sudova, kojima podnosilac zahteva navodi kršenje prava zagarantovanih Ustavom, a da nije precizirala neku posebnu ustavnu odredbu, Sud je našao da je zahtev podnosioca očigledno neosnovan, zato što podnosilac zahteva nije dokazima potkrepila svoje navode, dakle kako i zašto je izvršeno navedeno kršenje. Sud je takođe naglasio da ne primećuje da su postupci vođeni u redovnim sudovima bili proizvoljni ili nepravedni. Citirajući slučaj Edwards protiv Ujedinjenog Kraljevstva iz prakse ESLJP, Sud je dalje obrazložio da, kao opšte pravilo, ocena činjenica je dužnost redovnih sudova. Zbog navedenih razloga, Sud je odlučio da odbije zahtev podnosioca kao neprihvatljiv

podnosiocu:

Sofije Grabovci

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni