Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova – Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu, GSK-KPA-A-71/2015 od 27. jula 2017. godine

br. predmeta KI 26/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI26/18, Podnosilac: Jugokoka, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda-Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu [GSK-KPA-A-71/2015] od 27. jula 2017. godine 

KI26/18, rešenje od 30. oktobra 2018. godine , objavljeno 6. novembra 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, očigledno neosnovan   

Podnosilac zahteva je tvrdio da je vlasnik poslovnog prostora koji se nalazi na adresi “Dardanija” u Prištini i da je zbog toga vodio zakonske postupke pred redovnim sudovima, navodeći da je izgubio posed nad ovim lokalom usled okolnosti koje su se dogodile 1998-1999. godine.

Dana 22. februara 2007. godine, Opštinski sud u Prištini se oglasio nenadležnim za slučaj podnosioca zahteva i prosledio predmet KAI. Komisija za imovinske zahteve Kosova KAI je odbila zahtev podnosioca, a kasnije je Žalbeno veće odbilo žalbu podnosioca kao neosnovanu, sa obrazloženjem da podnosilac nije dokazao svoje imovinsko pravo, kao i da nije dokazao da nije mogao da ostvari imovinsko pravo usled okolnosti koje su se dogodile 1998-1999 godine.

Navodi podnosioca zahteva pred Ustavnim sudom su inter alia da su redovni sudovi povredili njegovo ustavno pravo na pravično i nepristrasno suđenje jer su se, po njegovim rečima, u suštini svi oglasili nenadležnim.

Ustavni sud je u vezi sa ovim slučajem odlučio da zahtev podnosioca proglasi neprihvatljivim kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, navodeći inter alia da je Žalbeno veće objasnilo podnosiocu zahteva da ugovor koji nije overen kod suda, a koji je on dostavio kao dokaz pred redovnim sudovima, ne predstavlja navodno imovinsko pravo.

podnosiocu:

“Jugokoka”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni