Odluka

Ocena “ustavnosti radnje predsednika Republike Kosovo od 23. marta 2020. godine, izražene putem konferencije za medije da se ne poštuje i ne izvršava odluka Vlade Republike Kosovo”

br. predmeta KO 56/20

Preuzimanje:
Sažetak

KO56/20, Podnosilac: Rexhep Selimi i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo  – Ocena “ustavnosti radnje predsednika Republike Kosovo od 23. marta 2020. godine, izražene putem konferencije za medije da se ne poštuje i ne izvršava odluka Vlade Republike Kosovo”  

KO56/20, odluka, usvojena 17. novembra 2020. godine, objavljeno 8. januara 2021. godine

Ključne reči: institucionalni zahtev, izjava predsednika, obustava procedure 

Podnosioci zahteva su, dana 31. marta 2020. godine, dostavili svoj zahtev Sudu u kojem su tvrdili da “radnja” predsednika Republike Kosovo, izražena njegovom izjavom na konferenciji za medije, predstavlja ozbiljnu povredu Ustava, odnosno stava 2. člana 84. [Nadležnosti predsednika], stavova 3. i 4. člana 4. [Oblik vladanja i podela vlasti], stava 1. člana 7. [Vrednosti], stavova 1. i 2. i stava 4. člana 16. [Premoć Ustava], stava 4. člana 93. [Nadležnosti Vlade], člana 97. [Odgovornost] i stava 9. člana 65. [Nadležnosti Skupštine] Ustava Republike Kosovo (u daljem tekstu: Ustav).

Predsednik je u svojoj izjavi od 23. marta 2020. godine rekao sledeće: “Današnja odluka Vlade je u celosti protivustavna. Građani nisu dužni da poštuju protivustavne odluke i niko ih zbog toga ne može kažnjavati. Ponavljam: građani nisu dužni da poštuju protivustavne odluke i niko ih zbog toga ne može kažnjavati. Naglašavam: ni Policija Kosova, niti organi bezbednosti ne treba da izvršavaju ovu protivustavnu odluku Vlade jer će time i sami izvršiti krivično delo. Ponavljam: ni Policija Kosova niti organi bezbednosti ne treba da izvršavaju ovu protivustavnu odluku Vlade jer će time i sami izvršiti krivično delo. Odluka Vlade je bez primenljivog pravnog dejstva i neizvršiva na celoj teritoriji Republike Kosovo”.

Sud je odmah nakon registracije zahteva sproveo sve potrebne procedure za obaveštavanje stranaka u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Kao rezultat toga, Sud je primio odgovor predsednika na navode podnosilaca zahteva, kao i komentare podnosilaca zahteva na odgovor predsednika.

Međutim, pre nego što je Sud konačno odlučio o zahtevu podnosilaca zahteva u kojem su tvrdili da je predsednik učinio ozbiljnu povredu Ustava, predsednik Republike Kosovo je, dana 5. novembra 2020. godine, podneo ostavku na mesto predsednika.

Kao rezultat ove nove okolnosti, a zasnovano na činjenici da je zahtev podnet na osnovu člana 113. stav 6. Ustava, pri čemu podnosioci zahteva osporavaju ustavnost radnje predsednika izražene njegovom izjavom koju je dao 23. marta 2020. godine i da ova radnja ne predstavlja ni zakon, niti dekret, već je povezana sa licem koje obavlja funkciju šefa države, Sud je, u skladu sa članom 113.6 Ustava, članovima 44. i 45. Zakona i pravilima 59. i 75 (5) Poslovnika, jednoglasno odlučio da “naloži odlaganje pokrenutih postupka u skladu sa ovim pravilom u slučaju da je pre donošenja odluke predsednik Republike Kosovo podneo ostavku ili je na neki drugi način prekinuo svoj/njen mandat”.

Na osnovu relevantnih odredbi Ustava, Zakona i Poslovnika koje se odnose na postupak razmatranja zahteva kada podnosioci zahteva pokrenu pitanje da li je predsednik Republike Kosovo učinio ozbiljnu povredu Ustava, Sud je odlučio da obustavi postupke daljeg razmatranja ovog zahteva na osnovu okolnosti koje su nastupile nakon podnošenja zahteva podnosilaca, dana 31. marta 2020. godine.

podnosiocu:

Rexhep Selimi i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi