Odluka

Ocena ustavnosti neodređene odluke javnog organa

br. predmeta KI 115/21

podnosiocu: Rexhep Demiri

Preuzimanje:

KI115/21, Podnosilac: Rexhep Demiri, Ocena ustavnosti neodređene odluke javnog organa

KI115/21, Odluka o odbijanju zahteva, od 15. februara 2022. Godine, objavljene 10. marta 2022.godine

Ključne reči: individualan zahtev, nekompletiran zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva nije osporavao neki konkretan akt javnog organa, i nije tačno   razjasnio svoj zahtev , tako da nije dostavio neophodna prateća dokumenta uključujući i odluku koji podnosilac navodi da osporava. Sud se dva puta zaredom obratio podnosiocu sa zahtevom za razjašnjenje i dopunu, ali podnosilac nije odgovorio na zahteve Suda da dopuni i razjasni podneti zahtev.

Sud je argumentovao da je u okolnostima ovog slučaja zahtev podnosioca nejasan u pogledu toga koji akt javne vlasti podnosilac zahteva osporava pred Sudom; i nepotpun u smislu da nije dostavio potrebnu prateću dokumentaciju uključujući i odluku koju podnosilac zahteva tvrdi da osporava.

Stoga, Sud utvrđuje da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, zato što nije kompletiran sa pratećom dokumentacijom, kao što je propisano članovima 48 i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2) (b) i 35 (5) Poslovnika o radu Suda, i odlučio da  odbije zahtev po kratkom postupku.

podnosiocu:

Rexhep Demiri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Nema povrede ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni