Rešenje

Ocena ustavnosti odluke Izvršnog komiteta Fudbalskog saveza Kosova 272/2 od 2. juna 2020. godine

br. predmeta KI 88/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI88/20, Podnosilac zahteva: Fudbalski klub “Liria”, Ocena ustavnosti odluke Izvršnog komiteta Fudbalskog saveza Kosova 272/2 od 2. juna 2020. godine.

KI88/20, rešenje o neprihvatljivosti od 30. septembra 2020. godine, objavljeno 28. oktobar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnih sredstava, načelo subsidijarnosti, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva osporava odluku Izvršnog komiteta Fudbalskog saveza Kosova 272/2 od 2. juna 2020. godine, koja je, prema podnosiocu zahteva, doneta uz povredu osnovnih prava i sloboda propisana članom 7. [Vrednosti] i članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava.

Sud je primetio da je podnosilac unapred podneo ustavni zahtev i nije uložio žalbu Komisiji za sportsku arbitražu (KSA) pred Olimpijskim komitetom Kosova.

Sud je primetio da su navodi podnosioca zahteva preuranjeni i Sud -u skladu sa načelom subsidijarnosti- ne može da oceni te navode a da prethodno nisu pokrenuti i ocenjeni od strane redovnih sudova.

Sud je takođe primetio da podnosilac zahteva nije učinio sve što se od njega razumno moglo očekivati u vezi sa iscrpljivanjem pravnih sredstava ili da postoje posebne okolnosti koje oslobađaju podnosilac zahteva od obaveze da iscrpi sva pravna sredstva.

Sud je zaključio da se zahtev na ustavnim osnovama zbog neiscrpljenja svih pravnih sredstava treba proglasiti neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

 

podnosiocu:

Fudbalski klub “Liria”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Upravni