Drugi nalozi

Suprotno Mišljenje sudije Bekim Sejdiu

br. predmeta KO 61/20

podnosiocu: Uran Ismaili i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Preuzimanje:
podnosiocu:

Uran Ismaili i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Drugi nalozi

Suprotno mišljenje