Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa

br. predmeta KI 28/20

podnosiocu: Amir Hamza

Preuzimanje:

KI28/20, Podnosilac: Amir Hamza, ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa

KI28/20, odluka o odbijanju zahteva od 4. novembra 2020. godine, objavljena 15. decembra 2020 godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnih sredstava, načelo subsidijarnosti, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva osporava obaveštenje br. 03/116/1083/1, Policijskog inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova od 29. oktobra 2019. godine.

Sud je primetio da povodom osporenog obaveštenja, odnosno ponašanja policijskih službenika u slučaju podnosioca, postupak nije okončan, kako je Policijski inspektorat i naveo u obaveštenju, “vaša žalba je dostavljena Direkcija za unutrašnje istrage i provere u okviru Policije Kosova za dalje disciplinske istrage“.

Sud je primetio da su navodi podnosioca zahteva preuranjeni i Sud -u skladu sa načelom subsidijarnosti- ne može da oceni te navode a da prethodno nisu pokrenuti i ocenjeni od strane redovnih sudova.

Sud je takođe primetio da podnosilac zahteva nije učinio sve što se od njega razumno moglo očekivati u vezi sa iscrpljivanjem pravnih sredstava ili da postoje posebne okolnosti koje oslobađaju podnosilac zahteva od obaveze da iscrpi sva pravna sredstva.

Sud je zaključio da se zahtev na ustavnim osnovama zbog neiscrpljenja svih pravnih sredstava treba proglasiti neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Amir Hamza

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični