Rešenje

Ocena ustavnosti Obaveštenja Državnog tužioca KMLC br. 09/2018 od. 2. marta 2018. godine i Rešenja Apelacionog suda Republike Kosovo AC. br. 3538/2017 od 8. decembra 2017. godine

br. predmeta KI 42/18

Preuzimanje:
podnosiocu:

Asija Muslija

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje