Odluka

Ocena ustavnosti određenih članova Zakona br. 06/L-114 o javnim službenicima

br. predmeta KO 203/19

Preuzimanje:
podnosiocu:

Ombudsman

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o privremenoj meri