Odluka

Ocena ustavnosti nekoliko odluka redovnih sudova

br. predmeta KI 46/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Gjergjiz Kryeziu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva