Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 197/2019 od 11. jula 2019. godine

br. predmeta KI 205/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI205/19, Podnosilac: Sahit Musa, kao navodni zastupnik  J.H, Zahtev za ocenu ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 197/2019, od 11. jula 2019. godine

 KI205/19, Odluka o odbijanju zahteva od 12. marta 2020. godine, objavljena dana 23 marta 2020. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, zahtev nije kompletan, odluka o odbijanju zahteva

Sud se uopšte nije upustio u razmatranje kako činjenica tako i tvrdnji u ovom slučaju, zato što je slučaj podnet od strane navodnog zastupnika, koji nije potvrdio da ima ovlašćenje da podnese ovaj zahtev pred Sudom u ime J.H.

Sud je zatražio od navodnog zastupnika podnosioca zahteva da podnese pred Sudom ovlašćenje za zastupanje u postupcima pred Sudom.

Navodni zastupnik nije odgovorio na zahtev Suda.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca zahteva ne ispunjava proceduralne kriterijume za dalje razmatranje, zbog toga što isti nije kompletan u vezi sa dodatnom dokumentacijom i stoga se odbija po kratkom postupku.

podnosiocu:

Sahit Musa, kao navodni zastupnik  J.H

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični