Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 185/2020 od 24. juna 2020. godine

br. predmeta KI 156/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI156/21, Podnositeljka zahteva: Sylhane Sahiti, Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 185/2020 od 24. juna 2020. godine

KI156/21, Odluka od 21. oktobra 2021.godine, objavljena dana 10. novembra 2021.godine

Ključne reči: individualni zahtev, ponavljanje zahteva

Zahtev KI156/21 je ponavljanje ranijeg zahteva KI30/21. U zahtevu KI30/21, podnositeljka zahteva je tražila povraćaj u pređašnje stanje, i isti taj zahtev je, prilažući druge dokaze, zastupnik podnositeljke zahteva ponovio u i trenutnom zahtevu.

Podnositeljka zahteva je ponovila navode koje je imala u svom zahtevu KI30/21, gde je tražila ocenu ustavnosti istog Rešenja Vrhovnog suda Kosova.

Sud je utvrdio da je trenutni zahtev br. KI156/21, samo ponavljanje prethodnog zahteva br. KI30/21, koji je Sud proglasio nedopuštenim jer je bio neblagovremen.

Sud je smatrao da, kako bi ispitao zahtev koji se odnosi na iste činjenice kao i prethodni zahtev, podnosilac zahteva zaista mora da pruži nove informacije koje Sud ranije nije razmotrio. S tim u vezi, Sud je podsetio da su njegove odluke konačne i obavezujuće za pravosuđe, za sva lica kao i za  sve institucije Republike Kosovo.

Sud je zaključio da je zahtev podnosioca, u stvari, zahtev za ponavljanje prethodnog postupka, o kome je Sud već odlučio. Stoga, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev br. ki156/21 je odbijen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Sylhane Sahiti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni