Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Ac. br. 6316/2020 od 26. februara 2021. godine

br. predmeta KI 60/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Nehale Lila

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva