Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Ac.br. 5997/2019 Apelacionog suda Kosova, od 08.juna 2020. godine

br. predmeta KI 168/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI 168/20, podnosilac zahteva Pashk Spaqi, Ocena ustavnosti rešenja Ac.br. 5997/2019 Apelacionog suda Kosova, od 08.juna 2020. godine

KI168/20, rešenje o neprihvatljivosti od 21.jula 2021. godine, objavljeno 17. avgusta 2021 godine

Ključne reči: individualni zahtevi, očigledno neosnovan

Sud nalazi da se suština spora odnosi na pitanje naplate duga zbog utrošene pijaće vode u iznosu od 3,744,44 evra, koji je navodno počinio podnosilac zahteva za vremenski period od 01.januara 2006. godine, pa do 01.februara 2015. godine.

S tim u vezi  18.februara .2016. godine, poverilac KRU „Radoniqi“ SH.A. iz Ðakovice, podneo je predlog Privatnom izvršitelju protiv podnosioca zahteva, u kome je tražio naplatu duga u iznosu od 3,744,44 evra, koji je nastao kao rezultat korišćenja pijaće vode, za period 01.januara 2006. godine do 01.februara .2015. godine.

Privatni izvršitelj je blokirao račune podnosioca zahteva. Podnosilac je podneo prigovor Osnovnom sudu na rešenje izvršitelja koji je sud odbio. Takođe Apelacioni sud je odbio i žalbu podnosioca zahteva koju je podneo na rešenje Osnovnog suda.

Shodno tome podnosilac u zahtevu je tvrdio da je povređen član 31 Ustava u vezi sa članom 6 EKLjP, a kao osnov je naveo činjenicu da on nema pasivni legitimitet stranke u postupku, kao i da je dug o naplati zastareo.

Sud je analizirajući navode podnosioca zahteva u kontekstu spisa predmeta zaključio da su navodi podnosioca zahteva neosnovani.

Shodno tome Sud je zahtev podnosioca proglasio neprihvatljivim u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Pashk Spaqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni