Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Ac. br. 2783/18 od 18. septembra 2018. godine

br. predmeta KI 184/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI 184/18, Podnosilac zahteva: Ilir Gashi, ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova  Ac. br. 2783/18 od 18. septembra 2018. godine  

KI 184/18, rešenje o neprihvatljivosti od 23. jula 2019. godine, objavljeno 29 avgusta 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, izvršni postupak, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, očigledno neosnovan zahtev  

Podnosilac zahteva je tvrdio da mu zaključak opštine Mitrovica i odluka Opštinskog suda u Mitrovici nisu dostavljeni na zakonit način i da mu je u tom slučaju povređeno pravo na pravično i nepristrasno suđenje.

Sud je primetio da je Apelacioni sud ispravio rešenje Osnovnog suda u pogledu neuredne dostave rešenja Osnovnog suda, što pokazuje da je propust na nižoj instanci ispravljen na drugoj višoj instanci. Sud je takođe primetio da su redovni sudovi utvrdili da je zaključak opštine Mitrovica o izvršenju uručen podnosiocu zahteva u kancelariji i u prisustvu radnika.

Sud je zaključio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je utvrđeno članom 113.7 Ustava, propisano članom 48. Zakona i dalje precizirano pravilom 39 (2) Poslovnika.

 

 

podnosiocu:

Ilir Gashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni