Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja PML – KZZ. br. 242/2015 Vrhovnog suda od 26. novembra 2015. godine

br. predmeta KI150, 161, 162/15, KI14, 19, 60, 64/16

podnosiocu: Arben Gjukaj, Hysni Hoxha, Driton Pruthi, Milazim Lushtaku,

Preuzimanje:
podnosiocu:

Arben Gjukaj, Hysni Hoxha, Driton Pruthi, Milazim Lushtaku,

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični