Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prištini PPR. br. 47/17 od 3. februara 2017. godine i P. br. 820/2017, donetih 27. februara 2017. godine, 20. aprila 2017. godine i 22. maja 2017. godine

br. predmeta KI 47/20

podnosiocu: Arben Boletini

Preuzimanje:

KI47/20, Podnosilac zahteva: Arben Boletini, ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prištini PPR. br. 47/17 od 3. februara 2017. godine i P. br. 820/2017, donetih 27. februara 2017. godine, 20. aprila 2017. godine i 22. maja 2017. godine

KI47/20, Odluka o odbijanju doneta 10. novembra 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, odluka o odbijanju po kratkom postupku, nekompletan zahtev  

  1. Osnovni sud u Prištini je rešenjem PPR. br. 47/17 od 3. februara 2017. godine, na osnovu predloga Osnovnog tužilaštva u Prištini, odredio podnosiocu zahteva meru pritvora u trajanju od jednog (1) meseca i odlučio da podnosilac zahteva izdržava pritvor u Institutu za forenzičku psihijatriju do završetka njegovog psihijatrijskog ispitivanja u ovom Institutu. Dana 24. februara 2017. godine, Osnovno tužilaštvo u Prištini je podiglo optužnicu zbog sumnje da je izvršeno krivično delo “Pretnja” iz člana 185. stav 2. Krivičnog zakonika 04/L-082 Republike Kosovo i predložilo da se prema podnosiocu zahteva odredi mera pritvora u Institutu za forenzičku psihijatriju. Dana 20. aprila 2017. godine, Osnovni sud u Prištini je odlučio da se podnosiocu zahteva ukida mera pritvora i da se brani sa slobode. Takođe, 22. maja 2017. godine, Osnovni sud je rešenjem P. br. 820/2017, utvrdio da je podnosilac zahteva izvršio krivično delo “Pretnja” i, između ostalog, odlučio da se podnosiocu zahteva odredi mera obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi i da se podnosilac zahteva obaveže “da se podvrgava neprekidnoj medicinskoj kontroli u Psihijatrijskoj klinici”.

 

  1. Podnosilac zahteva je u obrascu izričito naveo da osporava rešenje Osnovnog suda br. 820/2017 od 20. aprila 2017. godine, kojim je odlučio da mu se ukida mera pritvora. Pored toga, podnosilac zahteva nije pružio informacije o tome da li je iscrpeo sva pravna sredstva pred redovnim sudovima. Iz tog razloga, Sud je dopisom od 4. juna 2020. godine, tražio od podnosioca zahteva da precizira koje rešenje Osnovnog suda osporava, kao i da obavesti Sud o tome da li je iscrpeo sva pravna sredstva protiv rešenja koje osporava. Obaveštenje Suda i zahtev za dostavljanje dodatnih informacija, podnosilac zahteva je primio 23. juna 2020. godine. Međutim, Sud, do dana donošenja ove odluke nije primio odgovor na dopis Suda od 4. juna 2020. godine.

 

  1. Na osnovu gore navedenih utvrđenja, Sud je smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran dodatnim razjašnjenjem i dokumentacijom, kao što je Sud tražio na osnovu člana 4 Zakona i pravila 32 (2) (h) Poslovnika. Shodno tome, Sud je u skladu sa članom 48. Zakona i pravilom 35 (5) Poslovnika utvrdio da se zahtev mora odbiti po kratkom postupku.
podnosiocu:

Arben Boletini

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Nema povrede ustavnih prava