Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja [CN. br. 20/14 od 17. januara 2018. godine; CN. br. 19/14 od 17. januara 2018. godine i CN. br. 407/14 od 28. marta 2018. godine] Osnovnog suda u Prištini

br. predmeta KI 113/18, KI 114/18 i KI 115/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI113/18, KI114/18 i KI115/18 – Ocena ustavnosti rešenja [CN. br. 20/14 od 17. januara 2018. godine; CN. br. 19/14 od 17. januara 2018. godine i CN. br. 407/14 od 28. marta 2018. godine] Osnovnog suda u Prištini  

KI113/18, KI114/18 i KI115/18, podnosioci Halim Thaqi, Ramadan Grajqevci i Enver Hajrizi

Rešenje o neprihvatljivosti od 4. septembra 2019. godine, objavljena 26 septembra 2019.

Ključne reči: individualni zahtev, spojeni zahtevi, neblagovremen, očigledno neosnovan   

Zahtev KI113/18 je podneo Halim Thaqi, zahtev KI114/18 je podneo Ramadan Grajqevci, i zahtev KI115/18 je podneo Enver Hajrizi. Prvi podnosilac zahteva je osporavao rešenje [CN. br. 20/14] Osnovnog suda od 17. januara 2018. godine, koje mu je uručeno 1. februara 2018. godine. Drugi podnosilac zahteva je osporavao rešenje [CN. br. 19/14] Osnovnog suda od 17. januara 2018. godine, koje mu je uručeno 1. februara 2018. godine. Treći podnosilac zahteva je osporavao rešenje [CN. br. 407/14] Osnovnog suda od 28. marta 2018. godine, koje mu je uručeno 10. maja 2018. godine.

Podnosioci zahteva tvrde da im je Osnovni sud povredio prava zagarantovana članovima 3, 24, 31, 46. i 54. Ustava, kao i njihova prava zagarantovana članom 6. EKLJP i članovima 7. i 10. UDLJP. Podnosioci zahteva, sa skoro identičnim obrazloženjem svojih zahteva koje je podneo njihov zajednički advokat, tvrdili su da je njihovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje i pravo na zaštitu imovine povređeno jer se Osnovni sud u Prištini nije uopšte upuštao u presuđivanje o predmetu. Prema njihovim navodima, “nezakonito je i nepravično” da se sudski predmet okonča procesnim radnjama, ne upuštajući se uopšte u meritorni osnov spora.

U vezi sa zahtevima KI113/18 i KI114/18, Sud je primetio da su i prvi i drugi podnosilac svoje respektivne zahteve podneli Sudu dana 8. avgusta 2018. godine, dok su osporene odluke Osnovnog suda primili 1. februara 2018. godine. Činjenicu da su podnosioci zahteva primili osporene odluke Osnovnog suda dana 1. februara 2018. godine, Sud je utvrdio iz povratnica koje je primio od samog Osnovnog suda. Shodno tome, Sud je utvrdio da su zahtevi KI113/18 i KI114/18 podneti po isteku zakonskog roka od 4 (četiri) meseca koji je propisan Zakonom i Poslovnikom.

U vezi sa zahtevom KI115/18, Sud je zaključio da treći podnosilac zahteva nije potkrepio tvrdnje da su relevantni postupci pred Osnovnim sudom na bilo koji način bili nepravični ili proizvoljni i da su osporenom odlukom povređena prava i slobode zagarantovane Ustavom i EKLJP.

U zaključku, zahtevi KI113/18 i KI114/18 su proglašeni neprihvatljivim jer su podneti van zakonskog roka od 4 meseca, dok je zahtev KI115/18 proglašen neprihvatljivim zbog toga što je neosnovan na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Halim Thaqi, Ramadan Grajqevci i Enver Hajrizi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni