Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI 79/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Endrit Gashi

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva