Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnih organa

br. predmeta KI 118/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Vedat Bahtiri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva