Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI 92/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI92/20, Podnosilac zahteva: Milomirka Tamburić, Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

KI92/20 Odluka o odbijanju zahteva od 25. marta 2021. godine, objavljena dana 7.aprila 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zaštita imovine, zahtev nekompletan i nejasan, odbijanje po kratkom postupku

Podnositeljka zahteva je pred Ustavnim sudom osporavala neki neodređeni akt javnog organa, tvrdeći da su njoj i njenom zastupniku povređena prava od strane nekoliko pojedinaca i javnih organa Republike Kosovo. Iz suštine žalbi se može shvatiti da se u zahtevu radi o imovinskim pravima, koja su zagarantovana članom 46. Ustava.

Sud je u okolnostima ovog slučaja primetio da je zahtev podnositeljke zahteva nejasan kao i da nije kompletan, stogaje, dana 26. juna 2020. godine zatražio od podnositeljke zahteva dapopuni obrazac zahteva kao i da pojasni isti, tako što će mu pridružiti relevantnu dokumentaciju. Dana 21. jula 2020. godine, zastupnik podnositeljke zahteva podneo Sudu dopis, kojim izražava ponovljene žalbe protiv određenih pojedinaca i javnih organa. Međutim, uprkos zahtevu Suda da se u roku od 15 (petnaest) dana od prijema dopisa dopuni i razjasni zahtev i prilože relevantne informacije i dokumenta, tako nešto nije učinjeno.

Sud je u ovom slučaju podsetio podnositeljku zahteva da teret stvaranja, razjašnjavanja i dopune zahteva pada na podnosioce zahteva, koji imaju direktan interes, kako bi se Sud što efikasnije mogao baviti njihovim navodima i tvrdnjama. U slučajevima kada podnosioci zahteva ne odgovore na zahtev Suda za pojašnjenje i dopunu zahteva, Sud ih proglašava nejasnim i nepotpunim i shodno tome, ne razmatra navode podnosioca zahteva (vidi, slučajeve Suda: KI89/18, sa podnosiocem zahteva: Agim Jashari, odluka o odbijanju zahteva od 27. novembra 2018. godine, stav 29; KI74/18, sa podnosiocem zahteva: Gëzim Murati, odluka o odbijanju zahteva od 3. decembra 2018. godine, stav 26; KI78/20, KI79/20 i KI80/20, sa podnosiocem zahteva: Hilmi Aliu i drugi, odluka o odbijanju zahteva od 11. novembra 2020. godine, stav 33; i KI90/20, sa podnosiocem zahteva: Arben Boletini, odluka o odbijanju zahteva od 25. novembra 2020. godine, stav 25).

Kao rezime, Sud je zaključio da zahtev podnositeljke ne ispunjava formalne uslove za dalje razmatranje, zato što je bio nepotpun i nejasanë. Stoga, Sud, u skladu sa članovima 22.4 i 48. Zakona, pravilom 32 (2) (h) i pravilom 35 (5) Poslovnika, zaključuje da zahtev podnositeljke treba da se odbije po kratkom postupku.

 

 

 

 

 

 

podnosiocu:

Milomirka Tamburić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni