Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI 126/20

podnosiocu: Ganimete Zeka

Preuzimanje:

KI126/20, podnositeljka zahteva: Ganimete Zeka, ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

KI126/20, odluka o odbijanju od 11. novembra 2020. godine, objavljena 8. decembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neodređeni akt, odluka o odbijanju

Podnositeljka zahteva nije osporavala nijedan konkretan akt nekog javnog organa i nije jasno naglasila koja su joj osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom povređena aktom nekog javnog organa.

Uzimajući u obzir činjenicu da zahtev podnositeljke nije kompletan, Sud je tražio od podnositeljke zahteva da (i) navede akta javnih organa koje osporava; (iii) jasno naglasi svoje navode o povredi prava zagarantovana Ustavom; (iv) da podnese kopije dokumenata i drugih informacija koje potkrepljuju njene navode.

Podnositeljka zahteva je odgovorila dopisom Sudu, ponavljajući iste argumente kao u njenom prvom zahtevu, ali nije odgovorila na zahteve Suda, odnosno nije naglasila koju odluku osporava i za koja osnovna prava i slobode zaštićene Ustavom navodi da su joj povređena.

Shodno tome, Sud je utvrdio da zahtev podnositeljke ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, zato što nije kompletiran pratećim dokumentima, kao što je propisano u članovima 48. i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravilu 35 (5) Poslovnika o radu Suda, i odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Ganimete Zeka

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni