Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova AC-I-17-0417 – A0001-A0002 od 10. oktobra 2019. godine

br. predmeta KI 32/20

podnosiocu: Xhevat Meha

Preuzimanje:
podnosiocu:

Xhevat Meha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti