Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-20-0064 od 17. decembra 2020. godine

br. predmeta KI 73/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI73/21, Podnositeljka: Minire Krasniqi-Zhitia, ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-20-0064 od 17. decembra 2020. godine

KI73/21, rešenje  od 29. jula 2021.godine, objavljeno 31. Avgusta 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nerazjašnjen zahtev  

Podnositeljka zahteva je radila kao novinarka lista “Rilindja” u periodu od decembra 2000. godine do februara 2002. godine, za koji je, dana 22. februara 2017. godine, Kosovska agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: KAP) donela odluku o pokretanju likvidacije. Kao rezultat toga, podnositeljka zahteva je podnela zahtev za naknadu zbog prevremenog prestanka radnog odnosa i to prvo KAP-u, a zatim i redovnim sudovima, ali je takav zahtev odbijen od strane svih instanci.

Kao rezultat toga, podnositeljka zahteva pred Ustavnim sudom traži ocenu poslednje odluke o njenom slučaju, odnosno presude Žalbenog veća PKVS AC-I-20-0064 od 17. decembra 2020. godine, navodeći: (i) da joj je uskraćeno pravo na naknadu 3 (tri) plate i pravo na naknadu zbog raskida ugovora o radu na osnovu člana 40.1.6.1 Aneksa Zakona o KAP; (ii) da su KAP i redovni sudovi odbili njenu žalbu; i (iii) podvukla bez objašnjenja “Prema članu 12.2 Uredbe UNMIK-a 2001/27” i “Zakon br. 03/L-212 o radu, član 70, 71, 72, 76.”

Uprkos tome što je priložila odluke javnih organa koje se odnose na njen slučaj uz zahtev koji je podnela Sudu, i pored toga što joj je dopisom Suda, pružena mogućnost da dopuni svoj zahtev i razjasni za koja prava i slobode zagarantovana Ustavom tvrdi da su joj povređena, podnositeljka zahteva osim pozivanja na svoje pravo na naknadu zarada i pozivanja na nekoliko zakonskih odredbi, ni na koji način nije razjasnila za koja prava i slobode zagarantovana Ustavom tvrdi da su joj povređena osporenom presudom Žalbenog veća PKVS-a.

Shodno tome, Sud je utvrdio da ovo nije dovoljno za ispunjenje zahteva iz člana 48. Zakona i pravila 39 (1) (d) Poslovnika. Konačno, Sud utvrđuje da je zahtev neprihvatljiv na ustavnim osnovama.

 

podnosiocu:

Minire Krasniqi-Zhitia

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan