Rešenje

Ocena Ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova,  Rev. br. 254/2017, od 14. decembra 2017. godine

br. predmeta KI 65/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI65/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”, ocena Ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova,  Rev. br. 254/2017, od 14. decembra 2017. godine

KI65/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 6. novembra 2019. godine, objavljeno dana 19. decembra 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan,

Dana 12. avgusta 2010. godine, podnosilac zahteva i Vlada republike Kosovo su potpisali Sporazum o Javno-Privatnom Partnerstvu (JPP), i na osnovu ovog sporazuma podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike održi u radnom odnosu za još 3 (tri) godine.

Nakon isteka ovog perioda, odnosno dana 3. marta 2014. godine, podnosilac zahteva je obavestio radnicu V.SH. da njen ugovor o radu neće biti obnovljen.

Radnica V.SH. je podnela tužbu pred prvostepenim sudom i njena tužba je usvojena. Sa druge strane, podnosilac zahteva je podneo žalbu pred redovnim sudovima, u kojoj je tvrdio da redovni sudovi nisu uzeli u obzir član 9.18 Sporazuma JPP, na osnovu kojeg podnosilac zahteva preuzima obavezu da radnike zadrži na poslu za još tri (3) godine.

Tokom postupaka pred redovnim sudovima, ovi potonji su objasnili podnosiocu zahteva da zato što je radnica V.SH. imala više od deset (10) godina radnog staža, na osnovu člana 10.5 Zakona o Radu, smatra se kao ugovor na neodređeni vremenski period, tako da i za prekid ugovora o radu trebaju da se sprovedu određeni zakonski postupci, a te postupke, na osnovu redovnih sudova, podnosilac zahteva nije ispoštovao.

Podnosilac zahteva je, u svom zahtevu pred Ustavnim Sudom, tvrdio povredu člana 31 Ustava a zbog neobrazložene sudske odluke, kao i povredu članova 32 i 46 Ustava, i ponovio je svoje navode kao pred redovnim sudovima.

Ustavni Sud je, razmatrajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da potonji nije uspeo da podnese dokaze, činjenice i argumente koji bi pokazali da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava, i Sud se  nije upustio u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva zbog toga što je za povrede drugih prava koja su zagarantovana članom 32 i članom 46 Ustava on tvrdio da su posledica povrede njegovog prava na pravično i nepristrasno suđenje.

 

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni