Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda PML. br. 15/2021 od 10. februara 2021. godine

br. predmeta KI 66/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Korab Imeri

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti