Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova Ac. br. 3510/15 od 19. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 40/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Bedri Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti