Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 474/2021 od 28. decembra 2021. godine

br. predmeta KI 07/22

podnosiocu: Miljan Košanin

Preuzimanje:

KI07/22, Podnosilac: Miljan Košanin, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 474/2021 od 28. decembra 2021. godine

KI07/22, Rešenje od 08. juna 2022. godine, objavljeno 30. juna 2022. godine

Ključne reči: privremena mera, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, očigledno neosnovan

Iz spisa predmeta proizilazi da je Osnovno tužilaštvo zahtevalo određivanje mere pritvora podnosiocu zahteva zbog osnovane sumnje da je isti izvršio krivična dela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja”,Pronevera tokom vršenja dužnosti” i „Manipulacija dokazima“ propisana odredbama KZRK-a. Kao rezultat ovog zahteva, Osnovni sud je, podnosiocu zahteva odredio meru pritvora u vremenskom trajanju od mesec dana, koju je produžio za još mesec dana. Kao rezultat njegove žalbe na rešenje Osnovnog suda podnosilac zahteva je uložio žalbu Apelacionom sudu, koju je poslednje navedeni odbio, kao neosnovanu. Rešenjem Apelacionog suda, podnosiocu zahteva je produžena mera pritvora samo zbog opasnosti od uticaja na svedoke. Kao rezultat toga, podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu, koji je njegov zahtev odbio, kao neosnovan, potvrđujući stav i zaključak dat rešenjem Apelacionog suda, kao pravičan i zasnovan na zakonu.

Podnosilac zahteva je, kao glavni navod pred Ustavnim sudom, naveo povredu prava na slobodu i sigurnost zagarantovana članom 29. Ustava, kao i prava na pravično i nepristrasno suđenje zagarantovana članom 31. Ustava, usled proizvoljnog pritvora i povrede odredaba krivičnog postupka od strane Vrhovnog i Apelacionog suda.

Razmatrajući navode podnosioca zahteva o povredi njegovog prava na slobodu i sigurnost, Sud je prvo elaborirao principe svoje sudske prakse i Evropskog suda za ljudska prava, a zatim je iste primenio na okolnosti ovog slučaja. U vezi sa navodima podnosioca zahteva, Sud podseća da su redovni sudovi, odnosno Apelacioni sud i Vrhovni sud, obrazložili da postoji osnovana sumnja, i da postoji opasnost od uticaja podnosioca zahteva na svedoke. Sud dalje primećuje da se navod podnosioca zahteva o povredi člana 31. Ustava odnosi na njegovu tvrdnju o povredi člana 29. Ustava u vezi sa osporenim odlukama za koje je Sud ocenio da ispunjavaju uslove propisane za pravo na slobodu i sigurnost.

Stoga, Sud odlučio da  se zahtev u celini proglasi neprihvatljivim kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je propisano stavom (2) pravila 39 Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Miljan Košanin

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični