Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [C. br. 865/09] Osnovnog suda u Đakovici od 16. maja 2016. godine

br. predmeta KI 41/20

podnosiocu: Shaqir Krasniqi

Preuzimanje:

Sažetak

KI41/20, Podnosilac zahteva: Shaqir Krasniqi, ocena ustavnosti presude [C. br. 865/09] Osnovnog suda u Đakovici od 16. maja 2016. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnih sredstava, načelo supsidijarnosti, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva osporava  presudu Osnovnog suda kojom je odlučio da “Gorenje Elektromotori a.d.” ima pravo na jednostrani raskid ugovora jer podnosilac zahteva nije poštovao procedure plaćanja koje su bile predviđene ugovorom koji je između njih zaključen.

Sud je primetio da je podnosilac zahteva podneo ustavni zahtev, a da prethodno nije pokrenuo upravni postupak pred redovnim sudovima kako bi osporio presudu Osnovnog suda.

Sud je primetio da su navodi podnosioca zahteva preuranjeni i da Sud, u skladu sa načelom supsidijarnosti, ne može da oceni ove navode ukoliko isti nisu prethodno pokrenuti i ocenjeni od strane redovnih sudova.

Sud je takođe primetio da podnosilac zahteva nije učinio sve što se moglo razumno očekivati od njega u vezi sa iscrpljenjem pravnih sredstava ili da su postojale posebne okolnosti koje oslobađaju podnosioca zahteva obaveze da iscrpi sva pravna sredstva.

Sud je zaključio da se zahtev na ustavnim osnovama, zbog toga što nisu iscrpljena sva pravna sredstva, mora proglasiti neprihvatljivim u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

 

podnosiocu:

Shaqir Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti