Rešenje

Protiv Odluke Opštinskog suda u Prištini C1. br. 618/02.

br. predmeta KI 03/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim napada odluku Opštinskog suda koji je proglasio sebe nekompetentnim da poništi jednu odluku o eksproprijaciji njihove svojine, pri čemu pretenduje da mu je negirano pravo na svojinu, On traži od Ustavnog suda da suspenduje sve ekonomske delatnosti preduzeća koje gradi na svojini, koju je, kako pretenduje, bio prinuđen da proda tom preduzeću, koje je kasnio tužio za ne ispunjavanje ugovora, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da podnosilac ne pruža neki prima facie dokaz, kojim bi potkrepeo kršenje njegovih ustavnih prava

podnosiocu:

Nexhmedin Llumnica

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni