Rešenje o neprohvatljivosti

Protiv Ministarstva transporta i komunikacije Republike Kosovo.

br. predmeta KI 17/10

podnosiocu: Vesel Tmava

Preuzimanje:

Podnosioci zahteva su podneli zahtev protiv odluke donete od strane Ministarstva za transport i telekomunikacije u kojoj se ističe da sva lica koja su vlasnici vozila namenjenih za tržište Velike Britanije, Kipra ili Malte, treba da „pribave jedno uverenje o pristupačnosti od jedne ovlašćene institucije u Republici Kosova“, Podnosioci pretenduju da se retroaktivna primena ove odluke ne predviđa zakonom, Odnosno, oni pretenduju da ih odluka liši od ostvarivanja prava na imovinu, kršeći ravnopravnost pred zakonom i prednost Ustava, Istovremeno, podnosioci zahteva su tražili uvođenje privremene mere kojom bi se obustavila retroaktivna primena odluke dok Sud ne bude odlučio o zaslugama ovog slučaja, Ustavni sud je odlučio da se zahtev odbija kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da podnosioci zahteva nisu iscrpeli pravna sredstva koja su im na raspolaganju, Dalje, Sud je odlučio da je zahtev za privremene mere neosnovan i treba da se odbija kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da podnosioci ne utvrđuju razloge o privremenoj meri niti preciziraju posledice koje se mogu prouzrokovati ukoliko se jedna takva mera ne bi odredila

podnosiocu:

Vesel Tmava

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative