Presuda

Po pitanju zahteva podnetog od strane vršioca dužnosti Predsednika Republike Kosovo dr Jakup Krasniqi, u vezi sa istovremenim obavljanjem funkcija vršioca dužnosti predsednika i generalnog sekretara Demokratske partije Kosova.

br. predmeta KO 97/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim je tražio da Sud oceni ustavnost njegovog postupka o privremenom zadržavanju i obavljanju funkcija Predsednika i istovremeno obavljanje položaja Generalnog sekretara Demokratske partije Kosova (PDK), Podnosilac je bazirao zahtev na sumnji da li se ograničenja iz člana 88,2 Ustava, po kojima nakon izbora Predsednik ne može obavljati nijednu funkciju u političkoj stranci, odnose i na Vršioca dužnosti Predsednika, Ustavni sud je odlučio da proglasi zahtev prihvatljivim, uz obrazloženje da u ulozi Predsednika, i Vršilac ove dužnosti ima pravo da referiše pri ovom sudu i da je to učinjeno unutar predviđenog vremenskog roka, Dalje, Ustavni sud je odlučio da zadržavanje i obavljanje ove dve funkcije od strane Vršioca dužnosti Predsednika ne predstavlja kršenje člana 88,2 Ustava, uz obrazloženje da ograničenje po ovom članu važi samo „nakon izbora“ Predsednika, Stoga, Sud pojašnjava da Predsednika Republike bira Skupština, dok odgovornosti Vršioca dužnosti Predsednika proizilaze iz Ustava i shodno tome se Vršilac dužnosti Predsednika ne ograničava prema članu 88.2

podnosiocu:

Jakup Krasniqi

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi