Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova A. br. 198/2009 od 17. jula 2009. god. i Mia br. 7/2009 od 27. avgusta 2010. god.

br. predmeta KI 105/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, tvrdeći da su mu povređena ustavna prava odlukom Vrhovnog suda, kojom su potvrđene odluke nižeg suda i upravne agencije koje su odbile njegov zahtev za registraciju zemljišta sa obrazloženjem da je pokušano da se vrši registracija od strane neovlašćene stranke. Podnosilac zahteva je tvrdio da su presudom Vrhovnog suda prekršeni članovi 24.1 i 46.1 Ustava, povređujući njegovo pravo na jednaku zaštitu i na imovinu, Sud je odlučio da je zahtev očigledno neosnovan i neprihvatljiv u skladu sa pravilom 36.1(c) jer podnosilac zahteva nije dostavio dovoljno dokaza prima facie kako bi potvrdio povredu Ustava, citirajući slučaj Vanek protiv Republike Slovačke. Na osnovu člana 27. Zakona o Ustavnom sudu i pravila 54.1 Poslovnika o radu, Sud je odbio zahtev podnosioca zahteva za uvođenje privremene mere, jer je zahtev bio neprihvatljiv i sledstveno pred Sudom nije bilo nerešenog zahteva

podnosiocu:

Alomerovic Muris

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni