Rešenje

Ocena ustavnosti odluke Okružnog suda u Prištini Ac. Nr 5/2010 od 4. marta 2010. i Odluka Opštinskog sud a u Prištini E. br. 67/2008 od 23. decembra 2009. god.

br. predmeta KI 28/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev shodno članu 113. stavu 7. Ustava tvrdeći su mu prekršena ustavna prava u odluci Okružnog suda u Prištini, kojom je potvrđeno odbijanje Opštinskog suda u Prištini za izvršenje presude u njegovu korist po pitanju radnog odnosa uz obrazloženje da ovom presudom nije zauzet stav u vezi sa izvršenjem novčane nadoknade. Okružni sud je uputio podnosioca zahteva da preduzme druge pravne korake za realizovanje prava na uplatu, Sud je odlučio da je zahtev neprihvatljiv prema članu 113. stavu 7. Ustava jer podnosilac zahteva nije ispunio uslov iscrpljenja svih pravnih sredstava pokretanjem postupaka za isplatu kako mu je preporučio Okružni sud, Sud je naglasio da je razlog pravila iscrpljenja pravnih sredstava da se pruži prilika pravnom sistemu Kosova da spreči ili ispravi kršenje Ustava, citirajući slučajeve Univerzitet AAB-Riinvest DOO protiv Vlade Kosova i Selmouni protiv Francuske

podnosiocu:

Faik Azemi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni