Presuda

Ocena ustavnosti Administrativnog cirkulara br. o1/2016 donetog 21. januara 2016. godine od strane Ministarstva javne administracije Republike Kosovo

br. predmeta KO 73/16

podnosiocu: Ombudsman

Preuzimanje:
podnosiocu:

Ombudsman

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Chapter VIII, Chapter XII

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi