Drugi nalozi

Podudarno mišljenje sudije Radomir Laban u slučaju br. KI143/22 – Ocena ustavnosti presude ARJ. UZVP. br. 51/2022 Vrhovnog suda Kosova od 19. jula 2022. godine

br. predmeta KI143/22

podnosiocu: Hidroenergji D.O.O.

Preuzimanje:
podnosiocu:

Hidroenergji D.O.O.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Drugi nalozi

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni