Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odgovora Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Kosova od 21. oktobra 2021. godine

br. predmeta KI 194/21

podnosiocu: Sadri Veliu

Preuzimanje:

KI194/21, Podnosilac: Sadri Veliu, Ocena ustavnosti odgovora Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Kosova od 21. oktobra 2021. godine

KI194/21 Rešenje o neprihvatljivosti, od 03. marta  2022.godine, objavljeno 31. marta 2022.godine

Ključne reči: individualan zahtev, jednakost pred zakonom, pravo na rad i obavljanje profesije, neiscrpljenost pravnih sredstava,  neprihvatljiv zahtev.

Podnosilac zahteva u Ustavnom sudu je osporavao ustavnost osporenog odgovora, putem kojeg, prema podnosiocu zahteva su mu povređena osnovna prava i sloboda garantovana članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 49. [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava.

U konkretnom slučaju, Sud primetio da osim što podnosilac zahteva nije iskoristio pravna sredstva, on nije ni argumentovao da pravno sredstvo nije bilo pristupačno i delotvorno u njegovom slučaju.

Shodno tome, Sud zaključuje da zahtev podnosioca treba da se proglasi neprihvatljivim, zato što podnosilac zahteva nije iscrpeo pravna sredstva u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Sadri Veliu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni