Odluka

Zahtev za ocenu ustavnosti neodređenog akta javnih organa

br. predmeta KI 135/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Isuf Musliu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva