Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev za ocenu ustavnosti odluke br. 58/2021 Ministarstvo finansija, rada i transfera Vlade Kosova od 29 septembra 2021 godine o kriterijuma i uslova u vezi za dobijanje Pomoći –Podrške porodicama koje su izgubile člana porodice od COVID-19.

br. predmeta KI 186/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI 186/21 Podnosilac zahteva: Faik Miftari, ocena ustavnosti odluke  br. 58/2021 Ministarstvo finansija, rada i transfera Vlade Kosova od 29 septembra 2021 godine o kriterijuma i uslova u vezi za dobijanje Pomoći –Podrške porodicama koje su izgubile člana porodice od COVID-19

KI186/21, Rešenje o neprihvatljivosti od 10. decembar 2021. godine, objavljeno 29. decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene odluke, neovlašćena strana

Podnosilac zahteva osporava ustavnost odluke  Ministarstvo finansija, rada i transfera Vlade Kosova u vezi formalnim uslovima za dobijanje Pomoći –Podrške porodicama koje su izgubile člana porodice od COVID-19. S tim u vezi, on traži od Suda da protumači Odluku Vlade konkretno Ministarstvo finansija, rada i transfera, navodeći da (i) osporena odluka diskriminiše građane Republike Kosovo, tako što ih deli na vakcinisane i ne vakcinisane građane; i (ii) i ja lično mogu biti žrtva kršenja ustava, sobzirom na relanu opasnost i da se razbolim i čak i umrem od posledica virusa COVID-19, dok članovi moje porodice nemaju mogućnost da dobiju nadoknadu iz paketa podrške samo zato što nisam vakcinisan.

S tim u vezi, Sud je naglasio, u smislu navoda (i) u vezi sa zahtevom sa ocenom ustavnosti osporene odluke , prema relevantnim odredbama Ustava (član 113.7) i Zakona (članovi 47 i 49), jedini način na koji fizička ili pravna lica mogu osporiti ustavnost zakona pred Ustavnim sudom je ako dokazu da njihov zahtev nije karaktera „actio popularis“ – ali da na njih „zakon“ direktno utiče, u odsustvu bilo kog akta, odluke ili mere koja primenjuje taj zakon. U okolnostima konkretnog slučaja, to nije bio slučaj. Sud ističe da on ne može da odgovori na pitanja i sumnje u vezi sa sprovođenjem osporene odluke koje je podnosilac zahteva apstraktno izneo u svom zahtevu.

Što se tiče navoda podnosioca (ii) da sprovođenjem osporene odluke on lično može biti žrtva kršenja ustava, Sud je naglasio, nisu iscrpljena pravna sredstva, odnosno podnosilac zahteva nije pokrenuo administrativnu žalbu u smislu rešavanja njegovih navoda pred redovnim sudovima kao sto je  definisano Ustavom, Zakonom i Poslovnikom, i shodno tome ovaj deo zahteva je neprihvatljivim zbog neiscrpljenja.

Shodno tome, Sud smatra, na ustavnoj osnovi, da je zahtev neprihvatljivim jer podnosilac zahteva (i) nije ovlašćena strana koja može da pokrene ustavnu ocenu in abstracto u vezi sa ocenom ustavnosti zakona, i (ii) nisu iscrpiljena  pravna sredstva, i kao takav, zahtev treba da se proglasi neprihvatljivim u celosti kao očigledno neosnovani.

podnosiocu:

Faik Miftari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev nije podnela ovlašćena strana , Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi