Odluka

Zahtev za ocenu ustavnosti neodređenog akta neodređenog javnog organa

br. predmeta KI 100/20

podnosiocu: Skënder Hana

Preuzimanje:

KI100/20, Podnosilac zahteva: Skënder Hana, zahtev za ocenu ustavnosti neodređenog akta neodređenog javnog organa  

KI100/20, odluka o odbijanju zahteva od 11. novembra 2020. godine, objavljena 1. decembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, po kratkom postupku, neprihvatljiv zahtev  

U okolnostima konkretnog slučaja, podnosilac zahteva ne osporava ustavnost nekog akta nekog javnog organa u Republici Kosovo. Zahtev je bespredmetan zbog toga što podnosilac zahteva nije naveo nijedan akt nekog javnog organa u Republici Kosovo.

Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije dostavio informacije koje je Sud pokušao da dobije od podnosioca zahteva. Shodno tome, Sud je zaključio da zahtev nije kompletan i jasan uprkos tome što je od podnosioca zahteva traženo da dopuni ili razjasni zahtev.

Sud je ocenio da podnosiočev zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što nije dopunjen potrebnom dokumentacijom, kao što je propisano u članu 22. stav 4. i članu 48. Zakona i pravilima 32 (2) (h) i 35 (5) Poslovnika.

podnosiocu:

Skënder Hana

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Nema povrede ustavnih prava