Rešenje

Dedë Gecaj protiv Odluke PKL-KZZ 76/08 Vrhovnog suda

br. predmeta KI 22/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim navodi da su mu njegova ustavna prava povređena odlukom Vrhovnog suda Kosova, koji je proglasio važećim Sporazum o izručenju podnosioca zahteva švajcarskim vlastima, Podnosilac je pretendirao da je presuda Vrhovnog suda povredila načelo ne bis in idem, navodeći da njegovo eventualno izručenje povređuje „međunarodno pravo“ i „međunarodne standarde o ljudskim pravima“ i da bi u slučaju izručenja on, između ostalog, mogao biti izložen neljudskom tretiranju, Na toj osnovi, podnosilac je tražio uvođenje privremene mere obustavljanja njegovog izručenja, Sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca za privremenu meru, uz obrazloženje da isti nije podneo nikakav dokaz koji bi opravdao obustavljanje izručenja, odnosno da bi njegovo izručenje u Švajcarskoj njega vodilo prema neljudskom tretiranju ili da bi on pretrpeo nepopravljivu štetu u slučaju izručenja

podnosiocu:

Dedë Gecaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovanZahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični