Rešenje

Bislim Kosumi vs. Opštinski sud u Podujevu.

br. predmeta KI 34/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev shodno članu 113. stavu 7. Ustava, tvrdeći da mu je prekršeno ustavno pravo u 3 odluke Vrhovnog suda, kojima su potvrđene odluke nižih sudova u kojima su odbijena imovinska potraživanja podnosioca zahteva, Podnosilac zahteva je argumentovao da su postupci okončani, ali da presuda nije izvršena.Sud je odlučio da zahtev nije „ratione temporis“ u saglasnosti sa ustavnim i zakonskim odredbama, dakle neprihvatljiv prema čl. 49, 59. i 58. Zakona jer se zahtev odnosio na odluke donete između 1986. i 1988. god. i koji je trebalo podneti pre 15. maja 2009. god., što je 4 meseca nakon stupanja na snagu zakona, pri tom citirajući slučajeve Shefqet Haxhiu protiv radne organizacije „Industrija akumulatora“ i Blečić protiv Hrvatske

podnosiocu:

Bislim Kosumi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je ratione temporis van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni