Rešenje o neprohvatljivosti

Ahmet Arifaj protiv Odluke Br. 01 Br. 351-3187-08 Opštine Klina

br. predmeta KI 23/09

podnosiocu: Ahmet Arifaj

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev u kojem navodi da je Skupština opštine Klina donela jednu nepovoljnu odluku za nadoknadu oštećene imovine tokom 1998, i 1999, godine, odbijajući podnosiocu zahtev za obnovu kuće, On pretenduje da mu je povređeno pravo na nadoknadu imovine koja je tokom rata uništena, ne precizirajući posebnu odredbu Ustava za koju pretenduje da je kršena, Ustavni sud je odlučio da se zahtev odbija kao neprihvatljiv, uz obrazloženje uz obrazloženje da se ne može smatrati da je podnosilac zahteva ispunio zahteve prema članu 113.7 Ustava, gde se ističe da su „pojedinci ovlašćeni da iniciraju povrede od javnih autoriteta samo nakon što su iscrpeli sva pravna sredstva utvrđena zakonom“,

podnosiocu:

Ahmet Arifaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni