Bivši albanski sudija ESLJP-a u višednevnoj radnoj poseti Sudu

02.03.2020

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, primila je bivšeg sudiju Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) iz Albanije, g. Ledi Bianku, koji će boraviti u jednonedeljnoj radnoj poseti Ustavnom sudu uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Prištini.

Opšta sudska praksa ESLJP-a, iskustvo bivšeg sudije Biankua u postupanju sa predstavkama i procedurama sudskih rasprava, kao i isto odlučivanje sudija ESLJP-a o sličnim predstavkama, bile su samo neke od tema koje su obrađene u zajedničkoj diskusiji.

Tokom razgovora, predsednica Rama-Hajrizi je detaljnije upoznala g. Biankua i o konsolidaciji sudske prakse Ustavnog suda Kosova u skladu sa sudskom praksom ESLJP-a, dosadašnjim studijskim posetama sudija i savetnika Ustavnog suda Kosova tom sudu, kao i o odličnoj saradnji sa ustavnim sudovima širom sveta koja je omogućena preko Foruma Venecijanske komisije.

U zaključku sastanka, predsednica Rama-Hajrizi se zahvalila g. Bianku na poseti i iskazanoj spremnosti da zajedno sa sudijama i savetnicima Ustavnog suda Kosova podeli svoje iskustvo i ekspertizu koju je stekao višegodišnjim radom kao sudija Evropskog suda za ljudska prava.

Nakon što se zahvalio predsednici Rama-Hajrizi na gostoprimstvu, bivši sudija Bianku je visoko ocenio dosadašnja dostignuća Ustavnog suda Kosova u primeni evropskih standarda ustavne pravde.